1 14 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden.

Gepubliceerd op : 23-03-2006
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2006031430/N