1 23 FEBRUARI 2006. - Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. <Erratum, B.S. 09.10.2007, p. 52703>

Gepubliceerd op : 15-03-2006
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2006022340/N