1 16 FEBRUARI 2006. - Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip " lichte vrachtauto " in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen.

Gepubliceerd op : 28-02-2006
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2006021636/N