1 13 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Gepubliceerd op : 10-03-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2006021343/N