1 16 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.

Gepubliceerd op : 25-01-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2005121650/N