1 8 DECEMBER 2005. - Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005.

Gepubliceerd op : 02-01-2006
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2005120848/N