1 10 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid [Ruimtelijke Ordening] <BVR 2011-06-10/14, art. 45, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

Gepubliceerd op : 11-01-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2005111080/N