1 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.

Gepubliceerd op : 12-08-1999
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
1999060861/N

2 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen.

Gepubliceerd op : 12-08-1999
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
1999060860/N

3 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen.

Gepubliceerd op : 12-08-1999
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
1999060859/N