1 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende de accijnzen.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122937/N

2 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122938/N

3 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122939/N

4 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122945/N

5 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 49 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de leveringen van goederen door de taksvrije verkooppunten, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122942/N

6 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr 48 met betrekking tot de levering van [vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek], verricht binnen de voorwaarden van [artikel 39bis [van het Btw-Wetboek] ]. (ERRATUM, zie B.St. 07-05-2010, p. 25566) <Opschrift gewijzigd door KB 2005-08-24/44, art. 6, 006; ED : 09-09-2005> <Opschrift gewijzigd door KB 2010-02-21/04, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 08-03-2010>

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122946/N

7 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 18 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122943/N

8 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 46 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van [de betaling van de ter zake verschuldigde BTW].

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122944/N

9 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 7 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122941/N

10 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 24 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122947/N

11 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 31-12-1992
Bron : FINANCIEN
1992122948/N