1 19 JANUARI 1981. _ Koninklijk besluit houdende vaststelling voor de jaren 1980 en 1981, van de objectieve normen voor verdeling van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn onder de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

Gepubliceerd op : 07-02-1981
Bron : VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
1981011901/N