1 27 DECEMBER 1938. - Wet betreffende de oprichting van een Nationale Dienst voor den Afzet van Land- en Tuinbouwproducten.

Gepubliceerd op : 26-01-1939
1938122730/N

2 27 DECEMBER 1938. - Koninklijk besluit houdende reglement van de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten.

Gepubliceerd op : 26-01-1939
1938122731/N