1 30 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de inspecteur-generaal en van de adjunct-inspecteur-generaal van de federale politie en van de lokale politie

Gepubliceerd op : 23-04-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
2012033003/N