Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 21-07-1844
1 29 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

Gepubliceerd op : 16-10-2014
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 1-4
2014092901/N

2 21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen

Gepubliceerd op : 11-03-2014
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2014022113/N

3 16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Gepubliceerd op : 11-03-2014
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2014021601/N

4 6 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

Gepubliceerd op : 11-06-2014
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 1-4
2014020619/N

5 1 MAART 2012. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

Gepubliceerd op : 11-06-2014
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 1-4
2012030131/N

6 5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met een vaste benoeming inzake pensioenen

Gepubliceerd op : 30-10-2012
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2011120551/N

7 5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen toegekend aan ambtenaren van het Waalse Gewest

Gepubliceerd op : 29-01-2013
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3,§2,L4
2011120552/N

8 18 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen

Gepubliceerd op : 08-02-2010
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2009121828/N

9 23 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling inzake pensioenen van sommige aanstellingen van inspecteur in het onderwijs van de Franse Gemeenschap met een vaste benoeming

Gepubliceerd op : 21-12-2009
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2009112304/N

10 27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van de mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap, met een vaste benoeming inzake pensioenen en inaanmerkingneming van de aan deze mandatarissen toegekende premie voor de pensioenberekening

Gepubliceerd op : 22-10-2009
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3;8,§2,L4
2009092722/N

11 23 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector

Gepubliceerd op : 16-03-2009
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 39,L1
2009022333/N

12 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 30-01-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2007122086/N

13 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 30-01-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 8,§1,L3 en 8,§2,L4
2007122087/N

14 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 30-01-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2007122088/N

15 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat.

Gepubliceerd op : 05-03-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
20071220B5/N

16 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 27-02-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
20071220A2/N

17 3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen.

Gepubliceerd op : 15-06-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2007060339/N

18 3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 15-06-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2007060341/N

19 3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 15-06-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 8,§1,L3 en 8,§2,L4
2007060340/N

20 14 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten toegekend aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Gepubliceerd op : 23-03-2006
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2006031431/N

21 30 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten.

Gepubliceerd op : 16-02-2006
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2006013033/N

22 31 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de R.T.B.F. met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 14-09-2005
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3
2005083137/N

23 7 MEI 2004. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 25-05-2004
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§1,L3,§2,L4
2004050734/N

24 1 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten van de ambtenaren van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 14-11-2003
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§1
2003100133/N

25 3 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Gepubliceerd op : 15-05-2003
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2003040359/N

26 25 MAART 2003. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector.

Gepubliceerd op : 08-04-2003
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,L4
2003032540/N

27 10 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten.

Gepubliceerd op : 27-07-2001
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8,§2
2001071033/N

28 20 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiėn. (Nota : raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 20-07-2002)

Gepubliceerd op : 30-08-2000
Bron : FINANCIEN
2000072064/N

29 12 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart.

Gepubliceerd op : 15-02-2000
Bron : VERKEERSWEZEN
Uitvoering van artikel : 37,3°
2000011234/N

30 12 MEI 1927. - Koninklijk besluit betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat.

Gepubliceerd op : 14-05-1927
Uitvoering van artikel : 1
1927051231/N