Uitvoeringsmaatregelen van : BESLUIT WAALSE GEWEST van 22-09-2005
1 17 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 houdende regeling van het gebruik van vuurwapens en van hun munitie met het oog op het uitoefenen van de jacht, alsook met sommige jachtprocédés of technieken; en van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt

Gepubliceerd op : 29-09-2015
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2015091705/N

2 27 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882 en van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt

Gepubliceerd op : 18-03-2014
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2014022709/N

3 13 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering houdende omzetting van de Benelux-beschikking M(2010)4

Gepubliceerd op : 21-09-2012
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2012091304/N

4 10 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 houdende regeling van het gebruik van vuurwapens en munitie met het oog op het uitoefenen van de jacht, alsmede van enkele jachtprocessen of -technieken (VERTALING).

Gepubliceerd op : 17-11-2006
Bron : WAALSE GEWEST
2006111033/N