Uitvoeringsmaatregelen van : BESLUITWET (WET) van 28-12-1944
1 22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit

Gepubliceerd op : 25-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,1octies,2 en 7,1septies
2020062202/N

2 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Gepubliceerd op : 10-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,1octies en 7,1septies
2020060405/N

3 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4/1 van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,2,L4
2020060411/N

4 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 27-05-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i,2
2020051806/N

5 13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 131bis in hetzelfde besluit

Gepubliceerd op : 27-05-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,10 en 7,1,1octies,L2 en 7,1,L3,i en 7,1septies,L3
2020051309/N

6 23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,1octies en 7,1septies
2020042313/N

7 30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit

Gepubliceerd op : 02-04-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,1septies en 7,1octies,2
2020033004/N

8 10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 20-09-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i
2019091003/N

9 18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,l
2019071803/N

10 23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 130ter en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 05-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i,1octi
2019062305/N

11 23 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 05-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i
2019062306/N

12 2 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020

Gepubliceerd op : 19-06-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,1ter en 7,1octies,L3,L4 en 7,1quater
2019060203/N

13 2 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020

Gepubliceerd op : 19-06-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3 en 7,1octies,L3,L4
2019060202/N

14 28 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 24-06-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3
2019052806/N

15 16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie

Gepubliceerd op : 05-06-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 7,1,L3
2019051617/N

16 6 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit

Gepubliceerd op : 20-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3 en 7,1octies en 7,1septies,L1
2019050604/N

17 2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 16-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,1septies,L3,1
2019050216/N

18 22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 06-05-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3
2019042211/N

19 7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 19-04-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,1septies,L3
2019040708/N

20 19 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 en bijlage 2, artikel 5N2, van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen

Gepubliceerd op : 26-03-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i
2019031902/N

21 15 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Gepubliceerd op : 01-04-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,1
2019021508/N

22 3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerkers van de erkende politieke fracties of van administratieve medewerkers van de Leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

Gepubliceerd op : 19-02-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3
2019020311/N

23 12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van artikel 14bis van het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijzing van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen

Gepubliceerd op : 21-12-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3 en 7,1septies,L2
2018121204/N

24 12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3 en 7,1septies,L3
2018121212/N

25 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering

Gepubliceerd op : 17-01-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 7,1
2018120637/N

26 15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 124 en 130>bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 29-10-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3 en 7,1octies,L1,L3
2018101505/N

27 27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Gepubliceerd op : 22-05-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3
2018042715/N

28 18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg

Gepubliceerd op : 29-03-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,l,zb
2018031807/N

29 7 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 23-02-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 7,1,L3,i en 7,2
2018020704/N

30 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 09-02-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,1,L3,i
2018012609/N