Uitvoeringsmaatregelen van : KONINKLIJK BESLUIT van 08-10-1981
1 23 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft

Gepubliceerd op : 07-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020032323/N

2 2 JANUARI 2020. - Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


Gepubliceerd op : 13-01-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2
2020010202/N

3 2 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 09-07-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2019070201/N

4 6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan

Gepubliceerd op : 22-08-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2019060625/N

5 4 JANUARI 2019. - Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 11-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2
2019010401/N

6 2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

Gepubliceerd op : 17-09-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2018090204/N

7 22 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 16-11-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018072211/N

8 14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier zoals bedoeld in artikel 101, § 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 26-06-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018061408/N

9 23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 17-05-2018
Bron : JUSTITIE
2018042314/N

10 20 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 22-03-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018032002/N

11 2 FEBRUARI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

Gepubliceerd op : 24-12-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018020214/N

12 9 JANUARI 2018. - Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


Gepubliceerd op : 22-01-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2
2018010908/N

13 30 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 110bis en tot vervanging van de bijlage 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 24-04-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2017033006/N

14 15 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 21-04-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2017031517/N

15 3 MAART 2017. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

Gepubliceerd op : 13-03-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2;2
2017030302/N

16 14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
{ital}

Gepubliceerd op : 21-02-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2017021402/N

17 19 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 28-09-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2016091902/N

18 20 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 02-08-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2016072008/N

19 27 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage

Gepubliceerd op : 06-07-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 1/1/1,§2,4°
2016062710/N

20 8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retributie

Gepubliceerd op : 16-06-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2016060802/N

21 17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 27-05-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2016051702/N

22 1 FEBRUARI 2016. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

Gepubliceerd op : 05-02-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2
2016020102/N

23 8 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 14-01-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 58
2016010801/N

24 12 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 04-11-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 50,§2
2015101208/N

25 12 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 04-11-2015
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 50,§2,2°
2015101209/N

26 20 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 24-04-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2015042001/N

27 16 MAART 2015. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

Gepubliceerd op : 20-03-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7,§2
2015031606/N

28 16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
{ital}

Gepubliceerd op : 20-02-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2015021603/N

29 13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Gepubliceerd op : 26-02-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2015021306/N

30 15 JANUARI 2014. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

Gepubliceerd op : 20-01-2014
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 17/7
2014011501/N