Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 20-05-1975
1 12 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek

Gepubliceerd op : 01-06-2015
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2015051211/N

2 15 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten.

Gepubliceerd op : 04-04-2005
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2005031534/N

3 13 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro.

Gepubliceerd op : 11-08-2001
Bron : MIDDENSTAND _ LANDBOUW
2001071349/N

4 10 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen.

Gepubliceerd op : 20-05-2000
Bron : MIDDENSTAND _ LANDBOUW
2000041035/N

5 21 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen.

Gepubliceerd op : 18-01-2000
Bron : MIDDENSTAND _ LANDBOUW
1999122132/N

6 1 OKTOBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de plantensoorten voor dewelke een kwekerscertificaat kan worden verleend en tot bepaling van de duur van de bescherming voor die soorten

Gepubliceerd op : 10-11-1993
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 1 en 11
1993100131/N

7 12 MAART 1991. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de plantensoorten voor dewelke een kwekerscertificaat kan worden verleend en tot bepaling van de duur van de bescherming voor die soorten.

Gepubliceerd op : 21-06-1991
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 1 en 11
1991031236/N

8 21 MEI 1985. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de plantensoorten door dewelke een kwekerscertifikaat kan worden verleend en tot bepaling van de duur van de bescherming voor die soorten.

Gepubliceerd op : 18-07-1985
Bron : LANDBOUW
Uitvoering van artikelen : 1 en 11
1985052133/N

9 10 MEI 1978. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaraan een Belgische beroepsvereniging, bedoeld in artikel 49, 1, c, van de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekprodukten, moet voldoen.

Gepubliceerd op : 27-05-1978
Uitvoering van artikel : 49,1,C
1978051031/N

10 25 NOVEMBER 1977. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de plantensoorten voor dewelke een kwekerscertificaat kan worden verleend en tot bepaling van de duur van de bescherming voor die soorten.

Gepubliceerd op : 20-01-1978
Uitvoering van artikelen : 1 en 11
1977112530/N

11 22 JULI 1977. - Koninklijk besluit tot bescherming van kweekprodukten

Gepubliceerd op : 13-10-1977
1977072230/N

12 22 JULI 1977. - Koninklijk besluit tot bepaling van de rechten te betalen inzake de bescherming van kweekprodukten.

Gepubliceerd op : 13-10-1977
Uitvoering van artikelen : 44 en 45
1977072231/N

13 20 MEI 1975. - Wet tot bescherming van kweekprodukten.

Gepubliceerd op : 05-09-1975
Uitvoering van artikel : 40,1.c
1975052030/N