Uitvoeringsmaatregelen van : ORDONNANTIE (BRUSSEL) van 03-05-2018
1 11 JUNI 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

Gepubliceerd op : 16-06-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020061102/N

2 9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken

Gepubliceerd op : 17-04-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020040905/N

3 4 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

Gepubliceerd op : 29-04-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2019040434/N

4 14 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg

Gepubliceerd op : 26-02-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 84-86 en 91,2 en 95
2019021402/N