Uitvoeringsmaatregel van : KONINKLIJK BESLUIT van 25-03-2016
1 24 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op : 05-11-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 4,10
2018102404/N