Uitvoeringsmaatregelen van : WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (WET) van 28-02-2013
1 10 JANUARI 2020. - Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°


Gepubliceerd op : 10-01-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VII.3,§2,3°
2020011001/N

2 20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

Gepubliceerd op : 08-01-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.11
2019122024/N

3 9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 12-12-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2019120903/N

4 18 NOVEMBER 2019. - Rentenfonds - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII " Betalings- en Kredietdiensten " van het wetboek van economische recht. - Bericht

Gepubliceerd op : 18-11-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : VII.128
2019111801/N

5 8 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards met referentie "20426757" van het merk "Flywheel"

Gepubliceerd op : 18-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.4,§2,§3
2019110801/N

6 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiėren voor eigen gebruik

Gepubliceerd op : 12-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.229,L5 en XI.318/7,L5
2019110304/N

7 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

Gepubliceerd op : 05-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.57
2019101708/N

8 29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

Gepubliceerd op : 15-10-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.248/11,L1 en XI.248/6,§4 en XI.248/9;§3;L2 en XI.248/9;§3;L3 en XI.269,§1,8° en XI.271
2019092909/N

9 8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 17-09-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2019090802/N

10 29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiėren voor eigen gebruik

Gepubliceerd op : 03-09-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 318/8,L1,L2,L4 en XI.232,L1,L2,L4 en XI.318/7,L4,L5
2019082901/N

11 21 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "One Wheel SCV H1" van het merk "Inmotion"

Gepubliceerd op : 28-08-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.4,§2,§3
2019082101/N

12 29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

Gepubliceerd op : 09-08-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : III.84,L7
2019072909/N

13 29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de migratielimieten voor chroom (VI)

Gepubliceerd op : 12-08-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.4,§1
2019072911/N

14 29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie

Gepubliceerd op : 12-08-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.46,§2
2019072912/N

15 12 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Gepubliceerd op : 26-07-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.14;XI.21 en XI.22;XI.24,§3 en XI.50,§3 en XI.51,§4 en XI.55,§10 en XI.56,§9 en XI.62;XI.64,§1 en XI.66,§3 en XI.68,L2 en XI.78;XI.92,§2
2019071205/N

16 28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 09-07-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2019062812/N

17 17 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen

Gepubliceerd op : 29-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.213,L2,L3,L6 en XI.264;XI.265
2019051710/N

18 17 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep

Gepubliceerd op : 29-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XI.213,L2,L3,L6
2019051711/N

19 16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden

Gepubliceerd op : 12-06-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2019051635/N

20 16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet

Gepubliceerd op : 12-06-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2019051636/N

21 5 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 10-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2019050502/N

22 29 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van regelbare hangmat-babydragers " Tonga Fit " van het merk " Tonga "

Gepubliceerd op : 07-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.4,§2,§3
2019042903/N

23 29 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gepubliceerd op : 30-04-2019
Bron : JUSTITIE _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ FINANCIEN
Uitvoering van artikel : III.82-III.95
2019042901/N

24 13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen

Gepubliceerd op : 19-04-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VI.9,§1,2°,3°
2019041301/N

25 7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden

Gepubliceerd op : 24-04-2019
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikelen : VIII.30-32 en VIII.43 en VIII.46
2019040710/N

26 5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen

Gepubliceerd op : 08-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VI.85
2019040526/N

27 4 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Gepubliceerd op : 23-04-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : VI.35
2019040431/N

28 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de referentienummers voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst

Gepubliceerd op : 16-04-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XII.28,§3
2019032918/N

29 27 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2019 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

Gepubliceerd op : 05-03-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XI.68,L2
2019022702/N

30 27 FEBRUARI 2019. - Reglement van het examen bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

Gepubliceerd op : 05-03-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XI.68,L2
2019022703/N