Uitvoeringsmaatregelen van : WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (WET) van 28-02-2013
1 31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Gepubliceerd op : 07-08-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : III.22,L2
2020073105/N

2 10 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 16-07-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2020071008/N

3 8 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

Gepubliceerd op : 14-07-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : IV,17,§3,L1 en IV.22,§2,L1 en IV.24,§2 en IV.26,§1,L2
2020070803/N

4 18 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 22-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XVIII.1,§2 en XVIII.2,§4
2020061801/N

5 8 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

Gepubliceerd op : 10-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1
2020060801/N

6 8 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : FINANCIEN _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : VII.180,§2,2°,3° en VII.181,1° en VII.181,§1,1°,§2 en VII.184,§1,L2,2° en VII.184,3° en VII.186,§1,L1,1° en VII.186,§2,1° en VII.187,§1,1°
2020060803/N

7 28 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VI.9,§1,2°
2020052802/N

8 27 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 08-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2020052707/N

9 6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 12-05-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : VIII.35;VIII.36 en VIII.37;VIII.38 en VIII.40,L1 en VIII.41,L1
2020050604/N

10 4 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 02-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XV.58;XV.59,§2
2020050417/N

11 2 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 04-05-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1;XVIII.2
2020050201/N

12 30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VI.9,§1,2°
2020043002/N

13 7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 09-04-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1;XVIII.2
2020040701/N

14 7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

Gepubliceerd op : 09-04-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1
2020040702/N

15 3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen

Gepubliceerd op : 06-04-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1
2020040303/N

16 27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 30-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1;XVIII.2
2020032703/N

17 23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op : 23-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XV.2 en XVIII.1;XVIII.2
2020032302/N

18 19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

Gepubliceerd op : 20-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1
2020031901/N

19 19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen

Gepubliceerd op : 20-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XVIII.1
2020031902/N

20 16 MAART 2020. - Reglement van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

Gepubliceerd op : 18-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : XI.68,L2
2020031602/N

21 6 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 16-03-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2020030602/N

22 11 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket . - Acerta

Gepubliceerd op : 17-02-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : III.58
2020021102/N

23 10 JANUARI 2020. - Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°


Gepubliceerd op : 10-01-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VII.3,§2,3°
2020011001/N

24 20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

Gepubliceerd op : 08-01-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.11
2019122024/N

25 9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Gepubliceerd op : 12-12-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.16,5°
2019120903/N

26 18 NOVEMBER 2019. - Rentenfonds - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII " Betalings- en Kredietdiensten " van het wetboek van economische recht. - Bericht

Gepubliceerd op : 18-11-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : VII.128
2019111801/N

27 8 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards met referentie "20426757" van het merk "Flywheel"

Gepubliceerd op : 18-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : IX.4,§2,§3
2019110801/N

28 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Gepubliceerd op : 12-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.229,L5 en XI.318/7,L5
2019110304/N

29 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

Gepubliceerd op : 05-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : VIII.57
2019101708/N

30 29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

Gepubliceerd op : 15-10-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : XI.248/11,L1 en XI.248/6,§4 en XI.248/9;§3;L2 en XI.248/9;§3;L3 en XI.269,§1,8° en XI.271
2019092909/N