Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 13-06-2005
1 24 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op : 05-11-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 32
2018102404/N

2 25 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager

Gepubliceerd op : 10-10-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 134,2
2018092505/N

3 2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, 2, vierde lid, en 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 07-09-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 33,2,L4,3,L5
2018090202/N

4 2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut

Gepubliceerd op : 21-09-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 111,3,L4
2018090209/N

5 29 MEI 2018. - Ministerieel besluit betreffende het toestaan van een uitzondering voor eCall op het principe vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Gepubliceerd op : 12-06-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 11
2018052906/N

6 23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp

Gepubliceerd op : 22-03-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 106/1
2018022322/N

7 11 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 126, 2, 5, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 30-01-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 126,2
2018011109/N

8 22 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Lycamobile BVBA overeenkomstig artikel 19, 1, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 02-01-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L1,2
2017122210/N

9 31 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit waarbij de FOD Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, wordt aangewezen als overheid overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 11-09-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L1,2
2017083103/N

10 8 MEI 2017. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, 1, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 22-05-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L1,2
2017050801/N

11 24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 19, 1, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 09-03-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1
2017022409/N

12 19 DECEMBER 2016. - Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur


Gepubliceerd op : 19-12-2016
Bron : BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE
Uitvoering van artikel : 40
2016121910/N

13 19 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Telenet Group overeenkomstig artikel 19, 1, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 12-01-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L1,2
2016121917/N

14 19 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Scarlet Belgium overeenkomstig artikel 19, 1, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 12-01-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L1,2
2016121918/N

15 27 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 07-12-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1
2016112703/N

16 8 NOVEMBER 2016. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking

Gepubliceerd op : 22-12-2016
Bron : JUSTITIE _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,1,L2
2016110802/N

17 28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Gepubliceerd op : 02-12-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 18,1,6 en 39,2;43,L1
2016102819/N

18 6 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 22-09-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 111/2,1 en 11,7
2016090608/N

19 31 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 22-09-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 110,1
2016083105/N

20 25 MAART 2016. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op : 11-05-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 32,3,L2,4,L3
2016032526/N

21 4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Gepubliceerd op : 17-09-2014
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 39,2
2014090412/N

22 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, 1 en 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten

Gepubliceerd op : 07-07-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 107,1
20140425D6/N

23 10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten

Gepubliceerd op : 06-06-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 18
2014041071/N

24 4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

Gepubliceerd op : 22-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 11,1;29,2; en 30,2;134,2
2014040452/N

25 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende het gedeeld gebruik van antennesites

Gepubliceerd op : 22-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 27
2014040230/N

26 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd

Gepubliceerd op : 23-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 107/1,5,L2
2014040231/N

27 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden

Gepubliceerd op : 23-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 107/1,5,L1
2014040232/N

28 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de terugbetaling door het fonds voor de nooddiensten die hulp ter plaatse bieden van een eventuele overcompensatie

Gepubliceerd op : 23-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 107/1,5,L2
2014040233/N

29 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden

Gepubliceerd op : 30-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 19,1
2014040235/N

30 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 30-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 16,L2
2014040237/N