Uitvoeringsmaatregelen van : BESLUIT VLAAMSE REGERING van 24-01-2003
1 21 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende verblijf en begeleiding tijdens de schoolvrije dagen in de internaten van het Gemeenschapsonderwijs tijdens de transitiefase

Gepubliceerd op : 14-01-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2014112108/N

2 8 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde maatregelen voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs.

Gepubliceerd op : 24-11-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2006090845/N

3 1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie.

Gepubliceerd op : 05-12-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 27bis-27ter
2006090199/N

4 30 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs.

Gepubliceerd op : 16-12-2005
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2005093049/N

5 30 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs.

Gepubliceerd op : 16-11-2005
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2005093040/N

6 5 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs.

Gepubliceerd op : 11-02-2004
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2003120570/N