Uitvoeringsmaatregelen van : KONINKLIJK BESLUIT van 27-09-2001
1 16 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Gepubliceerd op : 06-06-2003
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ SOCIALE ZEKERHEID
2003051641/N

2 1 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van kennisgeving bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 september 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de maatregelen van de algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week en de collectieve arbeidsduurvermindering.

Gepubliceerd op : 05-10-2001
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikelen : 3,L3 en 13,L2
2001100131/N