Uitvoeringsmaatregel van : BESLUIT WAALSE GEWEST van 08-04-2000
1 12 JULI 2012. - Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van sommige bepalingen inzake water-, jacht-, woonbeleid, economie en K.M.O.'s

Gepubliceerd op : 31-07-2012
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2012071215/N