Uitvoeringsmaatregelen van : KONINKLIJK BESLUIT van 16-04-1998
1 26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten

Gepubliceerd op : 12-12-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2013112608/N

2 17 MAART 2005. - Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations.

Gepubliceerd op : 01-04-2005
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 3 en 9
2005031734/N

3 2 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende de satellietgrondstations.

Gepubliceerd op : 15-03-2005
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 1-6 en 8 en 12-14
2005020241/N