Uitvoeringsmaatregelen van : SAMENWERKINGSAKKOORD (NATIONAAL) van 30-06-1994
1 24 SEPTEMBER 2013. - Samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk Belgiė in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiėle bijdragen aan deze organisatie

Gepubliceerd op : 10-07-2015
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 1,§3
2013092408/N

2 19 SEPTEMBER 2005. - Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind.

Gepubliceerd op : 05-12-2005
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 1,§3
2005091940/N

3 5 APRIL 1995. - Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid.

Gepubliceerd op : 13-12-1995
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN _ ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU _ VLAAMSE GEMEENSCHAP _ WAALSE GEWEST _ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 1,§3 en 6 en 9
1995040594/N