Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 30-07-1981
1 11 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties

Gepubliceerd op : 01-03-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 10
2019021109/N

2 24 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten.

Gepubliceerd op : 11-12-2008
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 34
2008102454/N

3 15 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten.

Gepubliceerd op : 02-08-2005
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 5ter
2005071540/N

4 1 MAART 1999. - Omzendbrief betreffende het integratiebeleid van personen van vreemde nationaliteit of vreemde afkomst (VERTALING).

Gepubliceerd op : 13-03-1999
Bron : WAALSE GEWEST
1999030134/N