Uitvoeringsmaatregelen van : KONINKLIJK BESLUIT van 23-03-1998
1 19 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Gepubliceerd op : 01-12-2017
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2017111904/N

2 20 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Gepubliceerd op : 03-10-2017
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2017072016/N

3 23 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Gepubliceerd op : 03-03-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 61,L3
2017012306/N

4 20 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Gepubliceerd op : 22-02-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2017012022/N

5 14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 23-12-2016
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2016121410/N

6 21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 10-08-2016
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2016072119/N

7 10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

Gepubliceerd op : 25-08-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2015071011/N

8 17 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, bepaalde retributies

Gepubliceerd op : 04-05-2015
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 61,L3
2015041701/N

9 2 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van het secretariaat van de beroepscommissie belast met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktische rijexamen

Gepubliceerd op : 18-03-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 47,ß3,L2
2015030204/N

10 2 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Gepubliceerd op : 16-03-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2015030203/N

11 17 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2007 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra

Gepubliceerd op : 26-09-2014
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 25
2014061715/N

12 29 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 13-02-2014
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2014012913/N

13 4 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 13-12-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013120405/N

14 1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise

Gepubliceerd op : 13-12-2013
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2013120108/N

15 15 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 22-11-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013111503/N

16 15 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 27-11-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013111504/N

17 15 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies

Gepubliceerd op : 25-04-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 61,L3;62
2013041501/N

18 3 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs

Gepubliceerd op : 19-04-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013040313/N

19 10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieŽn C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E

Gepubliceerd op : 18-01-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013011001/N

20 3 JULI 2012. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in kaartmodel

Gepubliceerd op : 11-07-2012
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2012070305/N

21 26 MEI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 08-06-2012
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2012052603/N

22 18 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen

Gepubliceerd op : 08-12-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2011111803/N

23 11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders

Gepubliceerd op : 20-06-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2011061104/N

24 2 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 08-03-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2011030201/N

25 23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies

Gepubliceerd op : 06-01-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikelen : 61,L3;64bis en 64sexies
2010122314/N

26 10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 15-09-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2010091001/N

27 31 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 10-09-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 17
2010083102/N

28 31 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Gepubliceerd op : 15-09-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 64bis
2010083103/N

29 23 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 01-07-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2010062303/N

30 15 APRIL 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Gepubliceerd op : 04-05-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikelen : 25,ß2;26,ß1;31 en 33;39;47;57; en 60;62,ß2; en 63,ß2,1į,L2 en 64 en 73
2010041506/N