Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 08-07-1977
1 1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften

Gepubliceerd op : 14-12-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 5
2016120108/N

2 4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek

Gepubliceerd op : 11-09-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 5
2014090402/N

3 9 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien

Gepubliceerd op : 13-03-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2014030901/N

4 13 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken.

Gepubliceerd op : 11-08-2001
Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
2001071343/N

5 2 DECEMBER 1986. - Koninklijk besluit betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien.

Gepubliceerd op : 06-12-1986
Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
1986120230/N

6 21 AUGUSTUS 1981. - Koninklijk besluit betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in BelgiŽ.

Gepubliceerd op : 05-11-1981
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN _ ECONOMISCHE ZAKEN _ FINANCIEN
1981082130/N

7 27 FEBRUARI 1981. - Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in BelgiŽ

Gepubliceerd op : 05-03-1981
Bron : ECONOMISCHE ZAKEN _ FINANCIEN
1981022732/N