J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/03/29/2016015041/justel

Titel
29 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiŽle opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-10-2017 en tekstbijwerking tot 03-10-2017)

Bron : BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 15-04-2016 nummer :   2016015041 bladzijde : 25925       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-03-29/08
Inwerkingtreding : 01-04-2016
Opheffing : 01-10-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <MB 2017-09-15/10, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15-09-2017 GEPUBL. OP 03-10-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie