J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/14/2016022367/justel

Titel
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die dienen als grondslag voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-2018 en tekstbijwerking tot 26-07-2018)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 22-09-2016 nummer :   2016022367 bladzijde : 64280       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2016-09-14/02
Inwerkingtreding : 02-10-2016
Opheffing : 01-01-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-07-19/07, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 19-07-2018 GEPUBL. OP 26-07-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie