J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/01/20/2010003026/justel

Titel
20 JANUARI 2010. - [Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen " Lotto Extra " en " Joker+ "]. <Opschrift vervangen door KB 2011-01-09/09, art. 44, 002; Inwerkingtreding : 30-01-2011>.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01-2011 en tekstbijwerking tot 11-03-2015)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 27-01-2010 nummer :   2010003026 bladzijde : 3407       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-01-20/01
Inwerkingtreding : 25-01-2010

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2015-03-04/01, art. 97,1į, 004; Inwerkingtreding : 20-04-2015>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-03-2015 GEPUBL. OP 11-03-2015
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-02-2011 GEPUBL. OP 25-02-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 5; 12; 17; 18; 19; 31)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-01-2011 GEPUBL. OP 28-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 3; 4; 7/1; 7/2; 7/3; 8; 10; 11; 12; 15/1; 20/1; 22; 25; 30; 35/1; 36; 37; 38; 39; 43)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie