J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/09/07/2004003362/justel

Titel
7 SEPTEMBER 2004. - [Koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions"]. <Opschrift vervangen door KB 2015-03-04/01, art. 50, 014; Inwerkingtreding : 20-04-2015>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-06-2005 en tekstbijwerking tot 27-07-2016)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 23-09-2004 nummer :   2004003362 bladzijde : 68981       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-09-07/30
Inwerkingtreding : 23-09-2004
Opheffing : 23-09-2016

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven bij] <KB 2016-04-01/18, art. 32, 016; Inwerkingtreding : 23-09-2016,om 20.30u.>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-04-2016 GEPUBL. OP 27-07-2016
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-01-2016 GEPUBL. OP 25-01-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 13/1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-03-2015 GEPUBL. OP 11-03-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 5; 6; 10; 11; 12; 13/1; 21/1-21/5; 23)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-01-2014 GEPUBL. OP 10-03-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 13/1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-01-2012 GEPUBL. OP 18-01-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-07-2011 GEPUBL. OP 19-09-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 21/2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-01-2011 GEPUBL. OP 08-04-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 7; 8; 9; 13/1; 14; 15; 16; 17; 21; 21/2; )
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-01-2011 GEPUBL. OP 28-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 5; 10; 11; 12; 13/1; 14; 16; 19; 21; 21/1-21/5; 23; 24)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-12-2009 GEPUBL. OP 11-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 5 ; 13/1 ; 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-2008 GEPUBL. OP 27-01-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2006 GEPUBL. OP 03-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 17; 21)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-06-2006 GEPUBL. OP 23-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8; 9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-10-2005 GEPUBL. OP 21-10-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-06-2005 GEPUBL. OP 23-06-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 24)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
  Franstalige versie