J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/01/13/1989012036/justel

Titel
13 JANUARI 1989. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een anciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen. Zie wijziging(en)

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 19-01-1989 nummer :   1989012036 bladzijde : 1009
Dossiernummer : 1989-01-13/30
Inwerkingtreding : 01-01-1989
Opheffing : 01-06-1992

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 1991-11-25/50, art. 177, 006; Inwerkingtreding : 01-06-1992>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-11-1991 GEPUBL. OP 31-12-1991
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-01-1991 GEPUBL. OP 06-02-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 5; 6; 7)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-11-1990 GEPUBL. OP 06-12-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-01-1990 GEPUBL. OP 20-02-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 8BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-01-1990 GEPUBL. OP 16-02-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie