J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
6 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/03/30/1984021102/justel

Titel
30 MAART 1984. _ Koninklijk besluit nr. 278 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van de stelsels van sociale zekerheid. Zie wijziging(en)

Bron :
EERSTE MINISTER
Publicatie : 07-04-1984 nummer :   1984021102 bladzijde : 4351
Dossiernummer : 1984-03-30/32
Inwerkingtreding : 31-03-1984
Opheffing : 14-08-1993

Tekst Begin
(opgeheven) <KB 1993-07-22/33, art. 36, 006; Inwerkingtreding : 14-08-1993>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
 • WET VAN 22-07-1993 GEPUBL. OP 14-08-1993
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-04-1986 GEPUBL. OP 06-05-1986
 • WET VAN 01-08-1985 GEPUBL. OP 06-08-1985
 • WET VAN 21-06-1985 GEPUBL. OP 06-07-1985
 • WET VAN 22-01-1985 GEPUBL. OP 24-01-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  6 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie