J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/04/24/1973042403/justel

Titel
24 APRIL 1973. _ Koninklijk besluit houdende verruiming van de kredieturen, tot de werknemers die de leergangen voor patroonsbekwaamheid volgen, georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 april 1959 betreffende de beroepsopleiding en de beroepsvolmaking in de ambachten en neringen. Zie wijziging(en)

Publicatie : 03-05-1973 nummer :   1973042403 bladzijde : 5532
Dossiernummer : 1973-04-24/01
Inwerkingtreding : 01-01-1973
Opheffing : 01-09-1985

Tekst Begin
(Opgeheven) <W 1985-01-22/30, art. 140, 002>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 22-01-1985 GEPUBL. OP 24-01-1985

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie