J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 6 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1970/07/15/1970071508/justel

Titel
15 JULI 1970. - Wet tot vaststelling van de personeelsformatie van de [ondernemingsrechtbanken] en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. <W 2019-05-05/19, art. 103, 007; Inwerkingtreding : 29-06-2019>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-05-2005 en tekstbijwerking tot 19-06-2019)

Publicatie : 30-07-1970 nummer :   1970071508 bladzijde : 7843
Dossiernummer : 1970-07-15/35
Inwerkingtreding : 09-08-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De personeelsformatie van de beroepsmagistraten en van de leden van de griffie van de rechtbanken van koophandel wordt als volgt bepaald :
  
  

  
[1 [2 Rechtbank]2Kader RechtersMandaten VoorzitterMandaten AfdelingsvoorzitterMandaten OndervoorzitterHoofdgriffierGreffiers-hoofd van dienstGriffiers
Antwerpen321211238
Brussel Nederlandstalig111011111
Brussel Franstalig141011216
Leuven41 0104
[2 Waals-Brabant]241 0104
Gent281211337
Eupen10 0002
Luik161301322
[2 Henegouwen]2101101115]1
(1)<vervangen door art. 112 van W 2013-12-01/01 Inwerkingtreding : 01-04-2014 zichzelf vervangen door W 2014-01-06/64, art. 56, 002; Inwerkingtreding : 31-01-2014>
(2)<W 2015-10-19/01, art. 81, 006; Inwerkingtreding : 01-11-2015>  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 104, 007; Inwerkingtreding : 29-06-2019>

  Art. 3. Aan artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt :
  " De Koning kan een rechter in de rechtbank van eerste aanleg benoemen om het ambt van rechter in de rechtbank van koophandel waar te nemen wanneer de enige titularis van laatstgenoemde rechtbank verhinderd is. "

  Art. 4. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet zullen de voorzitters van de rechtbanken van koophandel aan de hand van de alsdan bestaande gegevens en toestand, verslag opmaken, ten einde een juiste aanpassing te bekomen van de personeelsformatie van de beroepsmagistraten en van de leden van de griffie van de rechtbank van koophandel.

  Art. 5. In de bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting gevoegde tabel wordt het aantal rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei van 5 tot 4 en in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 10 tot 9 teruggebracht.
Erratum Tekst Begin

originele versie
1970071551
PUBLICATIE :
1970-09-08
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 05-05-2019 GEPUBL. OP 19-06-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 4/1)
 • originele versie
 • WET VAN 19-10-2015 GEPUBL. OP 22-10-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • WET VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 10-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 01-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 13-04-2005 GEPUBL. OP 04-05-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-1998 GEPUBL. OP 21-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 17-07-1997 GEPUBL. OP 28-10-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • WET VAN 28-12-1990 GEPUBL. OP 29-12-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • WET VAN 23-09-1985 GEPUBL. OP 05-11-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 6 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie