J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1968/08/16/1968081603/justel

Titel
16 AUGUSTUS 1968. _ Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1968 betreffende de toekenning van wachtgelden aan de werknemers die getroffen worden door sommige sluitingen van ondernemingen. Zie wijziging(en)

Publicatie : 03-09-1968 nummer :   1968081603 bladzijde : 8981
Dossiernummer : 1968-08-16/01
Inwerkingtreding : 01-02-1968
Opheffing : 01-01-1985

Tekst Begin
(opgeheven) <W 1985-01-22/30, art. 97, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1989; zie ook art. 98>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1968081622
PUBLICATIE :
1968-10-01
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 22-01-1985 GEPUBL. OP 24-01-1985

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie