J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
13 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1891/07/25/1891072550/justel

Titel
25 JULI 1891. - Wet houdende herziening der wet van 15 April 1843, op de politie der spoorwegen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1991 en tekstbijwerking tot 29-05-2018)

Publicatie : 03-08-1891 nummer :   1891072550 bladzijde : 2253
Dossiernummer : 1891-07-25/30
Inwerkingtreding : 13-08-1891
Opheffing : 01-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-27/18, art. 54, 012; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 27-04-2018 GEPUBL. OP 29-05-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 12; 15)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-09-2008 GEPUBL. OP 02-10-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-10-2004 GEPUBL. OP 20-10-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 5; 6; 4; 7; 8; 10; 12; 15)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 15)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-1999 GEPUBL. OP 29-05-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 11; 12; 13; 14; 15)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-02-1999 GEPUBL. OP 16-02-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 16)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-02-1999 GEPUBL. OP 16-02-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 16)
 • WET VAN 05-08-1992 GEPUBL. OP 22-12-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 11; 12; 14; 15)
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  13 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
  Franstalige versie