J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/03/11/2018030654/justel

Titel
11 MAART 2018. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3░, 4░, 8░ en 11░, van de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 22-03-2018 nummer :   2018030654 bladzijde : 28292       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-03-11/05
Inwerkingtreding : 01-04-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2008A24327       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 128 van de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen wordt in werking gesteld wat betreft de wijzigingen aangebracht bij de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 168, eerste lid, 4░ ;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 6 december 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 december 2017;
   Gelet op advies nr. 62.836/2van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie