J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/06/04/2015031348/justel

Titel
4 JUNI 2015. - Ordonnantie ertoe strekkende de jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te vervroegen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-06-2015 nummer :   2015031348 bladzijde : 34482       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-06-04/04
Inwerkingtreding : 25-06-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze bijzondere ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 118, ß 2, van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 26, ß 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen worden de woorden " de derde woensdag van oktober " vervangen door de woorden " de derde maandag van september ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 4 juni 2015.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2014-2015. Documenten van het Parlement. - Voorstel van bijzondere ordonnantie, A-117/1. - Verslag, A-117/2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 22 mei 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie