J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/19/2014015105/justel

Titel
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 30-04-2014 nummer :   2014015105 bladzijde : 35589       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-19/02
Inwerkingtreding : 10-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek treedt in werking op vijftien juni 2014.

  Art. 2. De minister bevoegd voor buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Europese zaken,
D. REYNDERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 8 van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek;
   Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Europese zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie