J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
2 MEI 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 (ERRATUM, zie B.St. 09-08-2012, p. 46501)

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 30-04-2012 nummer :   2012022157 bladzijde : 25864       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-05-02/05
Inwerkingtreding : 15-05-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlage 14 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door de bijlage 14 die hierbij is gevoegd.

  Art. 2. Deze verordening treedt in werking op tien werkdagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 2 mei 2011.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER
  De Voorzitter,
  G. PERL

  BIJLAGEN.

  Art. N. Bijlage 14.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-04-2012, p. 25865)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░ ;
   Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 6, 7░ ;
   Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 2 mei 2011,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2012022317
PUBLICATIE :
2012-08-09
bladzijde : 46501

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie