J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
22 JANUARI 2007. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 07-02-2007 nummer :   2007022128 bladzijde : 06113       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-01-22/36
Inwerkingtreding : 01-03-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlage 5b van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door de hierbij gevoegde bijlage.

  Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 22 januari 2007.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. De Ridder
  De Voorzitter,
  G. Perl

  BIJLAGE.

  Art. N. Kennisgeving van de behandeling van een pathologische situatie.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 07-02-2007, p. 6116-6117).
  <Erratum, zie B.St. 19-02-2007, p. 7859, 7862-7863>
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 22 januari 2007 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
  De Leidend Ambtenaar,
  H. DE RIDDER
  De Voorzitter,
  G. PERL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 6, ž 1, 1░ en 2░;
   Gelet op het voorstel van de Technische raad voor kinesitherapie, geformuleerd op 17 maart 2006;
   Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen, gegeven op 10 januari 2007;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 22 januari 2007,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2007022180
PUBLICATIE :
2007-02-19
bladzijde : 07859

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie