J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/23/2003202219/justel

Titel
23 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-05-2007 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 26-01-2004 nummer :   2003202219 bladzijde : 4517       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-12-23/43
Inwerkingtreding : 05-02-2004
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1946021151        1947092750       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/16, art. 2,2į, 003; Inwerkingtreding : 12-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2004200532
PUBLICATIE :
2004-03-08
bladzijde : 12457

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 13; 22; 23; 25; 26; NL30; NL32)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie