J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
1 DECEMBER 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 20-02-2004 nummer :   2004022092 bladzijde : 10199       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-12-01/43

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de titel van Hoofdstuk XIII van de verordening tot uitvoering van artikel 22,11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, worden de woorden " die de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt ", geschrapt.

  Art. 2. In artikel 30 van dezelfde verordening, worden de woorden " die de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt ", vervangen door de woorden : " die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden bedoeld in artikel 37sexies, eerste lid van de wet ".

  Art. 3. De bijlage 68 van dezelfde verordening wordt vervangen door de bijlage die bij de huidige verordening is gevoegd.

  Art. 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.
  Brussel, 1 december 2003.
  De Leidend Ambtenaar d.d.,
  Dr G. VEREECKE.
  De Voorzitter,
  D. SAUER.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 68. VERZAMELSTAAT VAN DE KOSTEN GEDRAGEN DOOR RECHTHEBBENDEN, M.B.T. HUN VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 20-02-2004, p. 10200).
  Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 1 december 2003 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
  De Leidend Ambtenaar d.d.,
  Dr G. Vereecke.
  De Voorzitter,
  D. Sauer.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het verzekeringscomitÚ van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het Hoofdstuk XIII;
   Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 1 december 2003,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie