J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/09/13/1999022901/justel

Titel
13 SEPTEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de zorgprogramma's " cardiale pathologie ". Zie wijziging(en)

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-03-2000 nummer :   1999022901 bladzijde : 10112       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-09-13/34
Inwerkingtreding : 10-04-2000
Opheffing : 14-09-2004

Tekst Begin
(Opgeheven) <MB 2004-06-30/32, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 24-09-2004>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30-06-2004 GEPUBL. OP 14-09-2004

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie