J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 91 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/11/25/1992025392/justel

Titel
25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-07-1993 en tekstbijwerking tot 20-05-2020)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-03-1992 nummer :   1992025392 bladzijde : 5450       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1991-11-25/58
Inwerkingtreding : 24-03-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2bis, 3-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 Voor titularissen van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van een academische graad van arts, hierna te noemen een titel van niveau 1, is de lijst van bijzondere beroepstitels, hierna te noemen titels van niveau 2, als volgt vastgesteld :]1

  
huisarts;
[geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie;]
<KB 1993-06-22/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-07-1993>
geneesheer specialist in de klinische biologie;
geneesheer specialist in de cardiologie;
geneesheer specialist in de heelkunde;
geneesheer specialist in de neurochirurgie;
[geneesheer specialist in de platische, reconstructieve en esthetische
heelkunde;] <KB 1995-11-09/39, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 31-12-1995>
geneesheer specialist in de dermato-venereologie;
geneesheer specialist in de gastro-enterologie;
[geneesheer-specialist in de gerechtelijke geneeskunde;]
<KB 2002-02-17/66, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 04-08-2002>
[Geneesheer-specialist in de geriatrie;]
<KB 2005-08-10/79, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 15-09-2005>
geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde;
geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde;
geneesheer specialist in de neurologie;
geneesheer specialist in de psychiatrie;
geneesheer specialist in de neuropsychiatrie;
geneesheer specialist in de oftalmologie;
geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde;
geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie;
geneesheer specialist in de pediatrie;
[geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie;]
<KB 1993-06-22/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-07-1993>
geneesheer specialist in de pneumologie;
geneesheer specialist in de rontgendiagnose;
[geneesheer specialist in de radiotherapie-oncolgie];
<KB 1999-04-11/70, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
geneesheer specialist in de reumatologie;
geneesheer specialist in de stomatologie;
[geneesheer specialist in de urologie;] <KB 1993-06-22/30, art. 1, 002;
Inwerkingtreding : 27-07-1993>
geneesheer specialist in de pathologische anatomie;
geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde;
[geneesheer specialist in de arbeidsgeneeskunde.] <KB 1993-06-22/30,
art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-07-1993>
[geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens]
<KB 2001-10-15/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 11-12-2001>
[geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde
geneesheer-specialist in de acute geneeskunde]
<KB 2005-02-17/53, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 16-04-2005>
[geneesheerspecialist in medische oncologie] <KB 2006-05-24/40, art. 1, 014; E
D : 24-06-2006>
[ Geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde
en de medische expertise]
<KB 2006-09-15/70, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 14-10-2006>
[1 geneesheer specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde]1
[2 arts-specialist in de klinische genetica]2
(1)<W 2013-05-23/21, art. 7, 017; Inwerkingtreding : 12-07-2013>
(2)<KB 2017-05-22/05, art. 1, 020; Inwerkingtreding : 10-06-2017>


  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/36, art. 1, 018; Inwerkingtreding : 06-06-2014>

  Art. 2.[1 De lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan houders van een titel van niveau 1 die reeds houder zijn van een titel van niveau 2, hierna te noemen titels van niveau 3, wordt als volgt vastgesteld :]1

  
en in de nucleaire [in vitro geneeskunde;] <Erratum, B.St. 24-04-1992>
[en in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten;]
<KB 1993-06-22/30, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-07-1993>
[...]; <KB 2005-08-10/79, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 15-09-2005>
[en in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie;]
<KB 1993-06-22/30, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-07-1993>
en in de intensieve zorgen;
en in de urgentiegeneeskunde;
en in de pediatrische neurologie;
[en in de nefrologie;] <KB 1995-11-08/39, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 31-12-1995>
[en in de endocrino-diabetologie.]
<KB 1997-03-12/32, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 17-06-1997>
[en in de oncologie;
[...] <KB 2006-05-24/40, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 24-06-2006>
en in de neonatologie.] <KB 1999-04-11/70, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
[en in het beheer van gezondheidsgegevens] <KB 2001-10-15/37, art. 2,
006; Inwerkingtreding : 11-12-2001>
[meer bepaald in de volwassenpsychiatrie;
meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie.]
<KB 2002-01-07/42, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 03-03-2002>
[en in de klinische hematologie]
<KB 2002-09-30/34, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 02-11-2002>
[en in de geriatrie]
<KB 2006-03-08/41, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 13-04-2006>
[en in de pediatrische hematologie en oncologie]
<KB 2007-05-11/39, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 16-06-2007>
[1 - en in de forensische psychiatrie]1
[2 - en in de klinische infectiologie;]2
[2 - en in de medische microbiologie.]2
(1)<KB 2015-10-26/15, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 20-11-2015>
(2)<KB 2020-05-19/02, art. 1, 021; Inwerkingtreding : 30-05-2020>


  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/36, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 06-06-2014>

  Art. 2bis.<Ingevoegd bij KB 2002-01-07/42, art. 2; Inwerkingtreding : 03-03-2002> [1 De lijst van titels van niveau 2 die tegelijk met een titel van niveau 3 kunnen worden verworven wordt als volgt vastgesteld :]1
  geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie;
  geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  ----------
  (1)<KB 2014-04-19/36, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 06-06-2014>

  Art. 3. De lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de titularissen van een wettelijk diploma van licenciaat in de tandheelkunde is als volgt vastgesteld :
  algemeen tandarts;
  tandarts specialist in de orthodontie.
  [tandarts, specialist in de parodontologie.]
  <KB 2002-02-17/46, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 19-04-2002>

  Art. 4. (De lijst van de bijzondere beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars), die, in toepassing van artikel 51 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, gemachtigd zijn de tandheelkunde uit te oefenen, en die niet houder zijn van het wettelijk diploma van licenciaat in de tandheelkunde is als volgt vastgesteld : <AR 2002-02-17/46, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 19-04-2002>
  algemeen tandarts;
  tandarts specialist in de orthodontie.
  [tandarts, specialist in de parodontologie.]
  <KB 2002-02-17/46, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 19-04-2002>

  Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35ter, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990.
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1992025099
PUBLICATIE :
1992-04-24
bladzijde : 9117

ErrataWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-05-2020 GEPUBL. OP 20-05-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-05-2017 GEPUBL. OP 31-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-10-2015 GEPUBL. OP 10-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 27-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 2bis)
 • originele versie
 • WET VAN 23-05-2013 GEPUBL. OP 02-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-05-2007 GEPUBL. OP 06-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-09-2006 GEPUBL. OP 04-10-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-05-2006 GEPUBL. OP 14-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-03-2006 GEPUBL. OP 03-04-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 05-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-02-2005 GEPUBL. OP 06-04-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-09-2002 GEPUBL. OP 23-10-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-02-2002 GEPUBL. OP 25-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-02-2002 GEPUBL. OP 09-04-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-01-2002 GEPUBL. OP 21-02-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 2BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-10-2001 GEPUBL. OP 01-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-04-1999 GEPUBL. OP 22-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-03-1997 GEPUBL. OP 07-06-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-11-1995 GEPUBL. OP 21-12-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-1993 GEPUBL. OP 17-07-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 91 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie