J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/07/27/1961072709/justel

Titel
27 JULI 1961. - Wet betreffende eenzijdige beŽindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-04-2014 en tekstbijwerking tot 28-04-2014)

Publicatie : 05-10-1961 nummer :   1961072709 bladzijde : 7518
Dossiernummer : 1961-07-27/03
Inwerkingtreding : 15-10-1961
Opheffing : 31-05-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2014-04-02/21, art. 4, 3į, 002; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 02-04-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie