J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/06/2016031705/justel

Titel
6 OKTOBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Planningsbureau
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-12-2017 en tekstbijwerking tot 04-12-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 25-10-2016 nummer :   2016031705 bladzijde : 71720       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-10-06/12
Inwerkingtreding : 25-10-2016

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2017-11-16/12, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 04-12-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 16-11-2017 GEPUBL. OP 04-12-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie